Hvordan er reglene for kjøre- og hviletid?

Er du usikker på reglene for kjøre- og hviletid? Du er ikke alene, mange yrkessjåfører lurer på ting rundt regelverket for kjøre- og hviletid. Ikke uten grunn; brudd på kjøre- og hviletidsbestemmelsene kan straffes. Derfor har vi samlet noen tips til deg her.

Yrkessjåfør som følger kjøre- og hviletidsreglene og hviler i styrhuset på en Volvo lastebil. Foto.

Å overholde reglene for kjøre- og hviletid er viktig. Antall timer bak rattet og antall pauser kan påvirke kjøreferdighetene dine.

Mange spørsmål rundt reglene for kjøre- og hviletid

Kjøre- og hviletidsreglene er et viktig regelverk for sjåfører som utfører profesjonelt kjørearbeid, enten det er innenfor transport av passasjerer eller gods. Tematikken er derfor en sentral del av det obligatoriske yrkessjåførkurset (YSK-kurset) du må ta hvert femte år. Reglene for kjøre- og hviletid står også sentralt i vårt digitale fartsskriverkurs, som du tar på én kveld, uavhengig av hvilket lastebilmerke du kjører. Kurset er opprettet nettopp fordi instruktørene i Volmax Kompetanse stadig får spørsmål rundt disse reglene, slik som:

1. Hvor lenge kan jeg kjøre uten hvile?
2. Hvordan beregnes kjøre- og hviletiden min?
3. Hva er maksimumsgrensen for kjøretid i løpet av en dag eller uke?
4. Kan jeg ta flere korte pauser i stedet for én lang hvileperiode?
5. Hva skjer hvis jeg bryter kjøre- og hviletidsreglene?
6. Kan jeg kjøre lenger hvis jeg har en viktig frist eller leveranse?
7. Kan jeg få unntak fra kjøre- og hviletidsreglene i spesielle situasjoner?
8. Hvordan kan jeg dokumentere kjøre- og hviletiden min?
9. Hva er konsekvensene hvis jeg ikke følger reglene?

Volmax Kompetanse er en merkeuavhengig kursleverandør som tilbyr lovfestede eller skreddersydde kurs til yrkessjåfører og lastebileiere, blant annet yrkessjåførkompetanse-kurs (YSK), ADR grunnkurs, fartsskriverkurs (digitalt), bakløfterkurs og nybilkurs. Moderselskapet, Volmax AS, er leverandør og forhandler av Volvo og Renault lastebiler og busser på det sentrale Østlandet.